Обзор на промените в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, в Кодекса за социално осигуряване и Наредба № Н-8

Най-значимата новост в данъчното законодателство за 2014 г. е въвеждането на режима Касова отчетност. Този режим от години се прилага в по-голямата част от държавите-членки на ЕС и се въвежда в България като резултат от натиска на съюза. В нашето законодателство тази новост се въвежда чрез Закона за данъка за добавена стойност.

Защо трябва да купим Acer? А защо пък точно от www.notebook.bg? Това са сложни въпроси на които много хора занимаващи се с интернет се опитват да отговорят в този момент. Всъщност в момента се провежда едно интернет състезание. Това състезание има изцяло SEO характер. Организатори на тази инициатива са страхотния магазин notebook.bg – голям и популярен магазин за продажба на лаптопи.

Счетоводният сайт balans.bg публикува Справочник за Правилника и Закона за ДДС. Този систематизиран, кратък и лесно разбираем справочник разяснява с просто думи Закона за Данък добавен стойност и правилника за прилагането му. След всяко пояснение може да намерите и съответната препратка към пълния оригинален текст на Закона или Правилника, който може да Ви бъде полезен при конкретни казуси за точно и правилно тълкуване на правилника/закона и за взимане на вярното в случая решение.

Всеки основал фирма в България трябва да предаде Годишна данъчна декларация. Това включва всеки, който създава фирма дори само с цел купуването на земя или собственост. И да не сте продали недвижима собственост или направили нищо друго чрез своята компания по закон все пак трябва да представите Годишна данъчна декларация.

За поставянето на битумни мембрани с цел хидроизолация трябва да се обърне внимание на повърхностите, върху които се полагат и различните начини спрямо тях. При поставянето на битумни мембрани върху стар хидроизолационен слой трябва да знаете следното:

Представяне на една от новите фирми в бранша на къртачните и хамалски услуги – ВалФорс.

Ако подготвяте жилището си за ремонт, преустройвате служебната си база, трябва да почистите обект или помещение, то може да си спестите сериозни усилия и време чрез нашите услуги срещу разумна цена.

Януари

1 януари 2013 - Нова Година. Това е денят, който чакаме с нетърпение, не само защото е съпроводен от четири почивни дни, а и поради надеждата, че с Новата Година започва нов, по-добър период от живота ни.

От 28.07.1879 година насам излиза Държавен вестник, като официално издание на Република България. От 6.10.1995 година е установен в Закона за Държавен вестник (ЗДВ). В наши дни излиза всеки работен вторник и петък от седмицата, но също така се издават и извънредни броеве. Съгласно Закона за Държавен вестник, се издава и притурка, обнародването, на която има същото правно значение, като обнародването в ДВ.

В своята разнообразна дейност една фирма се намира в разчетни отношения с много институции – осигурителни предприятия и структури, държавен бюджет, различни ведомства.

По-съществения дял от разчетите са с характер на задължения. Но съществуват и случаи на разчети, които имат характер на вземания. Голяма част от извършваните операции са свързани с начисляването на вземанията и на задълженията. Правят се стопански действия и за плащането на задълженията, както и с инкасирането на вземанията.

В промишлеността на Шумен преобладават главно предприятия в отрасловата група "битова техника, ремонт на автомобили, търговия" – около 50 на сто, само 12% са предприятията в преработващата промишленост. Около 9 на сто от фирмите са в отраслова група “обществено хранене, общежития и хотели”, както и “агенции за туризъм и пътуване, транспорт и съобщения,”, “наемодателна дейност, операции с недвижими имоти”.

Магазини за хранителни стоки и други търговски продавачи на храни губят около 15 млрд. долара на година само от непродадени плодове и зеленчуци, а около половината половината от храната на САЩ ще остане неизядена, според анализ за хранителните отпадъци от NRDC.