полагане на битумна хидроизолация

За поставянето на битумни мембрани с цел хидроизолация трябва да се обърне внимание на повърхностите, върху които се полагат и различните начини спрямо тях. При поставянето на битумни мембрани върху стар хидроизолационен слой трябва да знаете следното:

  • При условие, че целите старата хидроизолация на покриви да бъде запазена, тя може да участва в новата като основа. Наранените участъци трябва да бъдат отстранени. В случай, че има образувани въздушни мехури, те се изрязват. Нанася се грунд.
  • Полагане на битумни мембрани върху дървени повърхности се извършва с помощта на пирони. Хубаво е пироните да са с широка глава. Така дървената повърхност ще се предпази от директното нагряване от горелката, с чиято помощ се извършва залепването.
  • Битумни мембрани се използват и върху бетонови основи. Предварително изсушената и почистена повърхност се подмазва с грунд, там където ще бъде положена хидроизолационната мембрана. Грундът трябва да изсъхне добре преди полагането, което се извършва чрез нагряване на двете повърхности.
  • Когато повърхността, върху която се поставят мембраните, е нечувствителна към топлина – има две възможности. Първата е залепване чрез газово-пламъчно залепване. Втората – чрез полагане на армировка от фибро стъкло, а залепването със студен битумен грунд без нагорещяване. Този начин на заляпяне с еизползва често при ходроизолация на плоските покриви на панелните блокове и старите жилищни постройки.
  • Залепването на ролките мембрана в областта на припокриване с помощта на мистрия или друг вид шпатула не е препоръчително, поради факта, че по този начин може да бъде наранена мембраната. Грешно е и припокриването на битумните мембрани да е само 2-3 см., това не е достатъчно. За постигането на запечатване са нужни 10-15 см.
  • За полагане на два или повече слоя битумна мембрана е изключително важно те да са добре залепени един за друг. Ефективността на многослойната система е гаранция, само когато е поставена правилно, а всеки следващ слой е коректно поставен и залепен спрямо предходния.
  • Битумни хидроизолационни системи се полагат и върху всякакви вертикални повърхности. Поставят се отново чрез залепване и нагряване.