ддс

Счетоводният сайт balans.bg публикува Справочник за Правилника и Закона за ДДС. Този систематизиран, кратък и лесно разбираем справочник разяснява с просто думи Закона за Данък добавен стойност и правилника за прилагането му. След всяко пояснение може да намерите и съответната препратка към пълния оригинален текст на Закона или Правилника, който може да Ви бъде полезен при конкретни казуси за точно и правилно тълкуване на правилника/закона и за взимане на вярното в случая решение.

За да прилагате най-прецизно закона за ДДС трябва да вземете под внимание и всички указания за тълкуване на закона въведени от НАП, Съдебната практика на ВАС и на Европейския съюз.

В справочника на balans.bg огромното количество информация съдържаща се в правилника и закона за ДДС е систематизирана в 34 точки и 114 клаузи. Клаузите сами по себе си са групирани в три категории:

 • черна категория – описваща основни клаузи;
 • оранжева категория – клаузи от висока важност, при които при грешка или пропуск могат да бъдат причина за нанесена вреда;
 • червена категория – клаузи, при които съществува висок риск от грешки, допускането на които може да е причина за нанасяне на сериозна вреда.

При прилагането на ДДС закона трябва много точно да бъде съобразена ситуацията във връзка с гледните точки.

 • Погледнато от страна на продавача се внимава за:
  • датата на издаване на една фактура;
  • какъв е % на ДДС когато то трябва да се начислява;
  • какво е мястото на изпълнение;
  • върху каква сума сме длъжни да начисляваме ДДС;
  • необходима ли е корекция след като се използвали данъчен кредит;
 • И от гледна точка на купувача:
  • начисляване на ДДС задължително ли е;
  • при закупуване на стока необходимо ли е съставяне на протокол;
  • при закупуване на стока/услуга може ли или не да ползваме пълен/частичен данъчен кредит.

ДДС справочника на balans.bg ще отговори на тези и голям брой други въпроси.