Razgrad
 
Изглед от Разград

Автогара Разград

Автобуси Разград - Варна

Директни:
6.30, 7.00, 8.00, 14.00

Преминаващи:
Русе - Варна - 7.30, Завет - Варна - 8.30, Кубрат - Варна - 8.30, Русе - Варна - 17.10, Русе - Варна - 19.10

Автобуси Варна - Разград

Директни:
11.45, 14.00, 15.00, 18.00

Преминаващи:
Варна - Русе - 7.30, Варна - Русе - 10.30, Варна - Кубрат - 15.55, Варна - Русе - 16.00, Варна - Завет - 16.10

Автобуси Разград - Русе

Директни:
7.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00

Преминаващи:
Търговище - Русе - 8.00, Шумен - Русе - 8.50, Шумен - Русе - 9.20, Омуртаг - Русе - 9.30, Варна - Русе - 9.50, Бургас - Русе - 11.30, Бургас - Русе - 12.10, Китен - Русе - 12.20, Търговище - Русе - 13.30, Шумен - Русе - 14.00, Бургас - Русе - 15.00, Шумен - Русе - 16.15, Бургас - Русе - 17.20, Варна - Русе - 17.45, Бургас - Русе - 19.10, Бургас - Русе - 20.25

Автобуси Русе - Разград

Директни:
10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00

Преминаващи:
Русе - Варна - 6.00, Русе - Бургас - 7.00, Русе - Бургас - 7.30, Русе - Ямбол - 7.45, Русе - Бургас - 8.00, Русе - Шумен - 8.30, Русе - Бургас - 10.30, Русе - Шумен - 11.00, Русе - Шумен - 11.30, Русе - Омуртаг - 13.00, Русе - Шумен - 14.00, Русе - Китен - 14.30, Русе - Търговище - 15.30, Русе - Варна - 16.00, Русе - Бургас - 17.00, Русе - Варна - 18.00, Русе - Шумен - 18.30

Автобуси Разград - София

Директни:
1.50, 4.00, 6.00, 8.00, 10.00, 16.00

Автобуси София - Разград

Директни:
8.30, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 18.00

 

Телефони за информация

Автогара Разград телефон - (084) 66 08 11 

Автобустранс Разград телефон - (084) 66 08 15; (084) 66 08 10